MINI HRS 2020

SAMO NOVA VOZILA!

Enodnevni tečaj

Laško, 19. in 20. junij 2020

80 € z DDV

PROSTIH ŠE MEST

09.30  |  zbor in evidenca tečajnikov
10.00 – 11.30  |  predavanje
11.30 – 12.30  |  kosilo
12.30 – 13.50  |  praksa, delo na točkah
13.50 – 14.00  | odmor
14.00 – 15.20  |  praksa, delo na točkah
15.20 – 15.30  |  odmor
15.30 – 16.50  |  praksa, delo na točkah
17.00  |  zaključek in podelitev potrdil

Tečajniki dobijo kosilo, jutranjo kavo, vodo in potrdilo.

REZERVNA PRIJAVA

Čas za prijavo se je iztekel.