Main partners

Weber rescue
Renault Group
Zavarovalnica Triglav
e-leclerc
e-leclerc
Texport Action days
Gasilska zveza Slovenije
Gasilska zveza Slovenije

Your Content Goes Here

Akreditacije

Akreditacija je potrebna za vse novinarje, oziroma fotografe, ki želijo vstop neposredno na poligon. Brez akreditacije vaš vstop na poligon ni mogoč.

    Planned arrival | Geplante Anreise
  • Navedite okvirno uro prihoda. Potrebujemo jo za lažjo koordinacijo števila obiskovalcev na poligonu. Specify the indicative hour of arrival. We need it to facilitate the coordination of the number of visitors on the polygon. Geben Sie die ungefähre Ankunftszeit an. Wir brauchen es, um die Koordination der Besucherzahl auf dem Polygon zu erleichtern.
  • Imate za nas še kakšno posebno sporočilo?
    By signing up, you take responsibility for your own safety and accept the general safety conditions. Mit Ihrer Anmeldung übernehmen Sie Verantwortung für Ihre eigene Sicherheit und akzeptieren die allgemeinen Sicherheitsbedingungen.

Obvesti me o odprtih prijavah

  • Z vnosom se strinjaš, da ti lahko pošiljamo pošto v zvezi s prihajajočimi usposabljanji.

Razstavljalci 2022