Opis

Postavitev enega banerja ali zastave na področju sejemske prireditve.