FACEBOOK NAGRADNA IGRA: HEAVY RESCUE SLOVENIA – MAN

Organizator nagradne igre je podjetje Instructor112 d.o.o., Brezje 32, 3330 Mozirje, DŠ: SI84624124

  1. Pogoji sodelovanja in nagrade

V Facebook nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo Facebook profil, razen zaposlenih in zunanjih sodelavcev podjetja Instructor112 d.o.o.

Nagrade za izžrebance so sledeče: HRS promocijski material (Texport trakec za ključe, očala Fire app, svinčnik Instructor112, kuli Weber Rescue).

Za sodelovanje v nagradni igri je potreben Facebook profil, kjer je potrebno našo nagradno igro všečkati, potrditi svojo udeležbo na eventu (Srečanje gasilskih MAN-ov | Facebook), v komentar zapisati ‘Pridem’. Po želji se lahko objavo z nagradno igro deli med prijatelje, označi prijatelje in všečka naš FB ali IG profil.

Vsak posameznik lahko sodeluje le enkrat.

Nagradna igra poteka od nedelje, 20. 8. 2022, do srede, 24. 8. 2022.

  1. Izbira nagrajencev

Izmed vseh sodelujočih, ki bodo izpolnili vse pogoje omenjene v splošnih pogojih, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel promocijski paket HRS. Žreb bo opravljen v sredo, 24. 8. 2022.

  1. Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obveščen izključno preko objave na našem profilu Facebook »Heavy Rescue Slovenia«, kjer bomo objavili nagrajenca in ga pozvali, da nas kontaktira v inbox, v zasebno sporočilo preko Facebooka.

  1. Izročitev nagrade

Nagrada, to je paket produktov HRS, bo nagrajencu izročena na samem dogodku Heavy Rescue Slovenia, med 9. in 11. septembrom 2022 (parkirišče pred E.Leclercom, Tržaška 67a, 2000 Maribor). Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo je možen, torej prejemnik nagrade lahko le to podari komu drugemu.

  1. Davki in akontacija dohodnine

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

  1. Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.heavyrescue.si) in Facebook (www.facebook.com/heavyrescueslo) strani Heavy Rescue Slovenia. Seznam nagrajencev hrani podjetje Instructor112 d.o.o., Brezje 32, 3330 Mozirje. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007), v namene marketinškega oglaševanja – za pošiljanje marketinških vsebin po navadni pošti, emailu ali preko digitalnih kanalov, kot so Facebook, Instagram, Youtube itd. Soglasje za pošiljanje marketinških vsebin lahko kadarkoli prekličete preko emaila info@heavyrescue.si

  1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Heavy Rescue Slovenia (www.facebook.com/heavyrescueslo) in na spletni strani www.heavyrescue.si.