Prijavitelj se z oddajo prijave zavezuje, da sprejme pogoje poslovanja organizatorja.

Prijavitelj oziroma udeleženec (v kolikor gre za isto osebo) se zaveže, da bo upošteval vse pogoje ob prijavi ter upošteval vsa navodila organizatorja in inštruktorjev.
Udeleženec se zaveže, da bo dosledno upošteval vsa navodila in predpise iz področja varstva in zdravja pri delu.

Prijavitelj/udeleženec s prijavo potrjuje, da je psihofizično sposoben, da ima veljavno zdravniško spričevalo vsaj 3. kategorije ter da je polnoleten.

Prijavijo se lahko pripadniki poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, policije, vojske, civilne zaščite, zdravstvene organizacije.